UWAGA !!!

SPŁYW KAJAKOWY ZAPLANOWANY NA DZIEŃ 10 LIPCA, Z POWODU ZŁEJ POGODY ZOSTAŁ ODWOŁANY. 
KOLEJNY TERMIN

USTALONO NA DZIEŃ 07.08.2016 R!

MIEJSCE I GODZINA ZBIÓRKI NIE ULEGAJĄ ZMIANIE!