U W A G A !!!


Od 6 czerwca do 17 czerwca

biuro czynne w godzinach  9 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰.Podziękowania

Dla Oli Deptuły, Filipa Szymańskiego oraz Piotra Jasak za piękną kartkę z pozdrowieniami i pamięć. 

pocztowka

Zebranie Zarządu 10.06.2016r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 10 czerwca 2016r. o godzinie 18:00 w salce rehabilitacyjnej przy CKiR w Bornem Sulinowie odbędzie się zebranie Zarządu Stowarzyszenia. Podczas zebrania podjęte zostaną uchwały o przyjęciu nowych członków, którzy złożą właściwe formularze "deklaracje członkowskie".

Zarząd

"Droga po zdrowie"

img6

Ogłoszenie Biura "promyk Nadziei"

plakat2

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA 6 maja 2016r

Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia "Promyk Nadziei" na wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 6 maja 2016r., o godzinie 18:00 w salce rehabilitacyjnej przy CKiR w Bornem Sulinowie.

Porządek obrad:

1. Przywitanie przybyłych oraz spisanie listy obecności.

2. Wybór przewodniczącego, zastępcy i sekretarza zebtania.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.

4. Zgłaszanie kandydatur i wybór członków Zarządu Stowarzyszenia.

Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia "Promyk Nadziei" w Bornem Sulinowie.

5. Zgłaszanie kandydatur i wybór członków Komisji Rewizyjnej.

Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia "Promyk Nadziei" w Bornem Sulinowie.

6. Podjęcie pozostałych uchwał:

     1) w sprawie: przyjęcia zaktualizowanego Regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia "Promyk Nadziei" w Bornem Sulinowie;

      2) w sprawie: przyjęcia zaktualizowanego Regulaminu pracy Zarządu Stowarzyszenia "Promyk Nadziei" w Bornem Sulinowie;

      3) w sprawie: przyjęcia zaktualizowanego Regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia "Promyk Nadziei" w Bornem Sulinowie.

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.

 

Obecność obowiązkowa.

Zarząd