Podopieczni Stowarzyszenia bawiąc się promują zdrowy styl życia

 

Trwa realizacja zadania publicznego pn. DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA

1. Promocja zdrowia poprzez aktywne spędzanie czasu – organizacja wycieczek, rajdów oraz udział w zajęciach ogólnorozwojowych;

2. Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci;

3. Organizacja imprez, których celem jest propagowanie zdrowia.

W miesiącu wrześniu zorganizowano grupowe wyjście na Nordic walking, wycieczkę rowerową z ogniskiem oraz wejście na Paintball.

Dla osób, które uczestniczą w proponowanych formach spędzania czasu wolnego są to miłe chwile, które integrują, bawią i uczą.

Poniżej zdjęcia obrazujące wydarzenia.

 

Zapraszamy do naszej galerii: 

1. Nordic walking – 6 września

2. Wycieczka rowerowa – 21 września

3. Paintball – 21 września

Zarząd