Informacja!

W dniu 23 czerwca o godzinie 18.00 w salce rehabilitacyjnej przy CKiR w Bornem Sulinowie odbędzie się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Porządek obrad:

1.       Przywitanie obecnych i spisanie listy obecności;

2.       Podsumowanie działalności Zarządu za rok 2013 oraz bieżący

okres 2014 roku;

3.       Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      w sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 od 01.01.2013 do 31.12.2013

·         Rachunku zysków i strat

·         Bilansu

·         Informacji dodatkowej

2)      w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za rok 2013

3)      w sprawie: rozliczenia wyniku finansowego za rok 2013

4)      w sprawie: wykorzystania funduszu statutowego

5)      w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2013

4.       Wolne wnioski.

LISTA CZŁONKÓW:

1. Anna Kukuła

2.Beata Szramowiat

3.Alicja Hoc

4.Joanna Grosicka

5. Piotr Kujawa

6. Lucyna Dolińska

7. Renata Flis

8. Renata Tomczyk

9. Danuta Deptuła

10. Monika Augustyniak

11 .Marzena Późniak

12. Elżbieta Deneszewska

13. Elżbieta Jasak

14. Jolanta Szymusik

15.  Anna Miętka

16.  Anna Rycharska

17.  Barbara Jakubowska

18. Joanna Łomakin