Zebranie Zarządu

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 15 maja 2013r. o godz. 17:00 w salce rehabilitacyjnej przy CKiR w Bornem Sulinowie odbędzie się zebranie Zarządu Stowarzyszenia. Podczas zebrania podjęte zostaną uchwały o wykluczeniu tych członków Stowarzyszenia, którzy złożą właściwe formularze "rezygnacji z członkostwa", oraz o przyjęciu nowych członków, którzy złożą właściwe formularze "deklaracje członkowskie".

Prosimy wszystkie osoby, które zadeklarowały już wcześniej rezygnację z członkostwa oraz te osoby, które zadeklarowały chęć przystąpienia w poczet członków Stowarzyszenia o pobranie poniższych formularzy, wypełnienie i dostarczenie do biura Stowarzyszenia do dnia 15 maja 2013r. 

                                                                                                                                                                                                          Zarząd

1. plik do pobrania PDF - "rezygnacja z członkostwa"

2. plik do pobrania PDF - "deklaracja członkowska"