495px-OPP logo 1 percent.svg

Przekaż swój 1% potrzebującym dzieciom !!!

 

Stowarzyszenie istnieje i działa w naszej gminie już od 2004 roku. W grudniu 2009 Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Celem Stowarzyszenia jest ochrona życia, zdrowia i godności dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców oraz troska o duchowe, moralne i materialne środowisko ich życia i rozwoju, w szczególności:

  1. Otaczanie wszystkich dzieci niepełnosprawnych bez względu na rodzaj niepełnosprawności efektywną pomocą i opieką, zmierzającą do tworzenia warunków wyrównywania ich szans życiowych.
  2. Stworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju dzieci niepełnosprawnych oraz aktywnego spędzania wolnego czasu.
  3. Udzielanie pomocy dzieciom niepełnosprawnym poprzez rehabilitację i zajęcia kulturalno-oświatowe.
  4. Psychologiczna, fizyczna i materialna pomoc dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.
  5. Współpraca z władzami samorządowymi, instytucjami i innymi organizacjami działającymi na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców.
  6. Gromadzenie informacji o sytuacji zdrowotnej i warunkach socjalnych życia i rozwoju dzieci niepełnosrpawnych na terenie gminy Borne Sulinowo.
  7. Organizowanie poradnictwa rodzicom w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością dziecka.

Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli i przekazanie 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia.

Przy przekazywaniu kwoty 1% podatku w PIT należy wpisać numer KRS 0000218945.

Numer konta bankowego 57 8581 1056 0300 1036 2000 0001

 img242

Serdecznie Dziękujemy 

 

Statut Stowarzyszenia 

"Promyk Nadziei

                                                              >>>pobierz<<<                                                            

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes:

Joanna Grosicka


Pierwszy Wiceprezes:

Monika Augustyniak


Drugi Wiceprezes:

Renata Tomczyk


Skarbnik:

Agnieszka Szymańska


Sekretarz:

Jolanta Szymusik

O nas

STOWARZYSZENIE "PROMYK NADZIEI"

logo Promyk Nadziei

Celem Stowarzyszenia jest ochrona życia, zdrowia i godności dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych, ich rodziców oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym jak również troska o duchowe, moralne i materialne środowisko ich życia i rozwoju, między innymi poprzez:

1. Otaczanie wszystkich dzieci i młodzieży, w szczególności osób niepełnosprawnych bez względu na rodzaj niepełnosprawności efektywną pomocą i opieką, zmierzającą do tworzenia warunków wyrównywania ich szans życiowych, integracji społecznej, opieki zdrowotnej.

2. Tworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności osób niepełnosprawnych oraz aktywnego spędzania wolnego czasu.

3. Udzielanie pomocy dzieciom, młodziezy, osobom niepełnosprawnym, ich rodzicom oraz rodziną zagrożonych społecznie poprzez rehabilitację i zajęcia kulturalno-oświatowe, edukacyjne, sportowe i integracyjne.

4. Psychologiczna, doradcza, fizyczna i materialna pomoc dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

5. Współpraca z władzami samorządowymi, instytucjami i innymi organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

Z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych ruchowo powstało w 2003 roku Zrzeszenie, które potem przeistoczyło się w Stowarzyszenie. W dniu 20.10.2004 Stowarzyszenie zostało oficjalnie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Koszalinie pod nazwą „Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców „Promyk Nadziei”.

Podopiecznymi Stowarzyszenia są dzieci i młodzież od 0 do 24 lat, z różnego rodzaju niepełnosprawnością z terenu Miasta i Gminy Borne Sulinowo.

 

W chwili obecnej  pod opieką Stowarzyszenia znajduje się  85 dzieci, oraz ich rodzice.

 

Biuro Stowarzyszenia znajduje się w Domu Pomocy Społecznej Bornem Sulinowie.

 

Działalność głównie oparta jest na wolontariacie.

 

Stowarzyszenie posiada 9 – cio miejscowego busa z windą do przewozu osób niepełnosprawnych.

 

Celem priorytetowym jest zapewnienie dzieciom właściwych form rehabilitacji w zależności od schorzenia i potrzeb.

 

Wszystkie zajęcia rehabilitacyjne odbywają się w salce rehabilitacyjnej, która znajduje się przy Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, a do prowadzenia tej działalności zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę specjalistów.

 

Umożliwiamy naszym podopiecznym korzystanie z basenu.

 

Dzieciom ze schorzeniami dróg oddechowych zapewniamy zabiegi lecznicze w Grocie Solnej.

 

Współpracujemy z pedagogiem specjalnym, logopedą i socjoterapeutą.

 

Systematycznie od kilku lat organizujemy dla naszych podopiecznych imprezy okolicznościowe oraz wycieczki integracyjno – krajoznawcze.


 

Zajmujemy się również wydawaniem żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej.

 

Jesteśmy w ciągłym kontakcie z rodzicami dzieci niepełnosprawnych realizując systematyczne spotkania z nimi.

 

Rodzice mogą uzyskać od nas szereg informacji dotyczących korzystania z przywilejów i ulg.

 

Informujemy rodziców o programach indywidualnych realizowanych przez PFRON, jednocześnie pomagając wypełniać wnioski.

 

Fundusze na prowadzenie działalności statutowej pozyskujemy na drodze konkursów, pisząc wnioski o dotacje, oraz wpłat członkowskich. Wspierają nas również sponsorzy.


biuro-49   biuro-50   biuro-52   biuro-53   biuro-54   biuro-55