Jeden procent

495px-OPP logo 1 percent.svg

Przekaż swój 1% potrzebującym dzieciom !!!

 

Stowarzyszenie istnieje i działa w naszej gminie już od 2004 roku. W grudniu 2009 Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Celem Stowarzyszenia jest ochrona życia, zdrowia i godności dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców oraz troska o duchowe, moralne i materialne środowisko ich życia i rozwoju, w szczególności:

  1. Otaczanie wszystkich dzieci niepełnosprawnych bez względu na rodzaj niepełnosprawności efektywną pomocą i opieką, zmierzającą do tworzenia warunków wyrównywania ich szans życiowych.
  2. Stworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju dzieci niepełnosprawnych oraz aktywnego spędzania wolnego czasu.
  3. Udzielanie pomocy dzieciom niepełnosprawnym poprzez rehabilitację i zajęcia kulturalno-oświatowe.
  4. Psychologiczna, fizyczna i materialna pomoc dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.
  5. Współpraca z władzami samorządowymi, instytucjami i innymi organizacjami działającymi na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców.
  6. Gromadzenie informacji o sytuacji zdrowotnej i warunkach socjalnych życia i rozwoju dzieci niepełnosrpawnych na terenie gminy Borne Sulinowo.
  7. Organizowanie poradnictwa rodzicom w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością dziecka.

Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli i przekazanie 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia.

Przy przekazywaniu kwoty 1% podatku w PIT należy wpisać numer KRS 0000218945.

Numer konta bankowego 57 8581 1056 0300 1036 2000 0001

 img242

Serdecznie Dziękujemy